_TJW3012

Na 27 jaar met veel plezier gezongen te hebben in kerkdiensten, bij concerten en in instellingen,
zijn wij nu genoodzaakt om per 01 januari 2018 te stoppen.
Ons ledental is dusdanig teruggelopen dat wij niet meer op ons niveau door kunnen gaan.
Wij willen u bedanken voor alle mooie momenten die wij dankzij u hebben mogen meemaken.